Op de kruising van de Voorschoterweg/Hoofdstraat met de Duyfraklaan/Torenvlietslaan ligt de nieuwe rotonde Torenvlietslaan. Sinds augustus is de rotonde in gebruik, alleen de groene invulling in het midden van de rotonde ontbreekt nog. Vier omwonenden bedachten elk een groenontwerp en nu is het de beurt aan de bewoners van Valkenburg. Zij mogen aangeven welk ontwerp zij het mooiste vinden. Het ontwerp met de meeste stemmen wordt dit voorjaar nog aangeplant.

Het is niet meer mogelijk om te stemmen

Voortraject en beleidskaders gemeente

Vorig jaar is een participatieproces gestart voor de groeninvulling van de rotonde. Daarbij hebben belangstellenden met de groenbeheerder van de gemeente Katwijk en de landschapsarchitect van Boskalis gebrainstormd over ideeën voor de groeninvulling van de rotonde. Dit heeft vier ontwerpen opgeleverd die voldoen aan de beleidskaders voor verkeer en groen van de gemeente Katwijk. Zo moet het ontwerp in het midden van de rotonde verkeersveilig zijn en goed te onderhouden. De hoogte van de beplanting bijvoorbeeld zorgt ervoor dat de autoverlichting het tegemoetkomend verkeer op de rotonde niet kan hinderen. Tegelijkertijd moet er zicht blijven op de wegen. Er moet natuurlijke beplanting gebruikt worden – zoals kruidenrijk grasland en vaste planten – en het ontwerp moet aansluiten op het groenplan van de aanliggende wijk Duyfrak. De planten op de rotonde worden nog dit voorjaar aangeplant.

Dit zijn de vier ontwerpen

A) Wagenwiel van haagjes met bloeiende vakken
Het idee van een wagenwiel is gezamenlijk door Christiaan van Rijn (Postmus Sierbestrating) en Rob van Rossum (Fitness Energiek) bedacht. In de kleurstelling komen waarschijnlijk de kleuren van het wapen van Valkenburg, rood en geel, terug.

B) Polderlandschap met knotwilgen
Gerien Barnhoorn bedacht het ontwerp door 6 of 7 knotwilgen in een cirkel te plaatsen. De wilgen op de rotonde symboliseren het polderlandschap in deze omgeving, tussen de omringende wegen. Onder de knotwilgen komen grassoorten.

C) Propeller als herinnering aan vliegveld Valkenburg
Omdat veel bewoners graag de connectie met het vliegkamp Valkenburg willen terugzien, stelde Kimberly van der Nagel voor om een vliegtuigpropeller te laten terugkomen op de rotonde. Een fysieke propeller als kunstobject past niet bij het reeds bestaande kunstwerk van de twee duiven naast de rotonde, aldus de gemeente. Het is wel mogelijk om haagjes te planten en in de vorm van een propeller te snoeien.

D) Het wapen van Valkenburg, in vaste planten
Uit de overleggen met de omgeving over de groeninvulling kwam het idee naar voren om de kleuren van het wapen van Valkenburg, rood en geel, terug te laten komen in de rotonde. Deze cirkel van vaste planten en bollen geeft bijna het hele jaar een fleurige invulling van de rotonde.

Spelregels bij het stemmen
  • U kunt tot en met zondag 14 februari uw stem uitbrengen, uiterlijk donderdag 18 februari wordt het winnende ontwerp bekend gemaakt.
  • U woont in Valkenburg.
  • Bewoners vanaf 8 jaar en ouder mogen stemmen.
  • Per persoon kan 1 stem uitgebracht worden.
  • Bij een gelijke stand kiest de gemeente Katwijk het winnende ontwerp.
  • Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.
Hoe kunt u stemmen?

U kon tot en met zondag 14 februari uw stem uitbrengen op het ontwerp van uw keuze. Dit is nu niet meer mogelijk.