2545 hei­pa­len zijn er nodig om een ste­vi­ge fun­de­ring te maken voor de twee fly-overs van het nieu­we knoop­punt Hof­vliet. Van­af maan­dag 20 augus­tus star­ten de hei­werk­zaam­he­den voor de rea­li­sa­tie van het zoge­he­ten palen­ma­tras. In die week wordt de eer­ste hei­stel­ling aan­ge­voerd en de week erna arri­veert de twee­de hei­stel­ling. De hei­werk­zaam­he­den nemen acht á tien weken in beslag. De hei­pa­len wor­den aan­ge­bracht aan het ein­de van de Hof­vliet­weg rich­ting recre­a­tie­ge­bied Vliet­land. Er wordt gewerkt op maan­dag tot en met vrij­dag tus­sen 7.00 en 19.00 uur.

Loca­tie hei­werk­zaam­he­den knoop­punt Hofvliet

Palen­ma­tras knoop­punt Hofvliet

Toe­kom­sti­ge situ­a­tie knoop­punt Hofvliet