In december starten we met groenaanplant langs de Rijksstraatweg. De bomen en struiken die we gaan planten zijn ter compensatie van de kap op het grondgebied van de gemeente Wassenaar.

Het groen dat we gaan planten is er niet alleen voor het oog: het heeft ook een belangrijke functie. We realiseren hiermee een stukje van de ecologische verbinding tussen de kust en landgoederen, de verbinding “Lentevreugd – De Horsten” uit het Natuur Netwerk Nederland. Het groen bestaat voor een groot deel uit eiken-beukenbos, bijgemengd met elzen en iepen en rondom een zoom van bloesem- en bessendragende struiken zoals meidoorn, sleedoorn, lijsterbes, vogelkers, gelderse roos, vlier en hondsroos. En ook soorten als hazelaar en hulst, typisch voor dit landgoederenlandschap. De beplanting die het eiken-beukenbos gaat vormen wordt in een kleine maat aangeplant, maar wel in grote aantallen. Daardoor heeft het een betere overlevingskans, vooral bij droogte. Rond het erf van de voormalige manege wordt een eikensingel aangeplant. Op het erf komen twee extra boomgaarden met diverse oudhollandse fruitsoorten.

De overige aanplant die zal worden uitgevoerd, is gepland in het najaar van 2021. In het eerste kwartaal van dat jaar worden de werkzaamheden afgerond om de grond voor te bereiden en geschikt te maken voor de nieuwe aanplant. Het aanplantseizoen is dan het najaar 2021-voorjaar 2022.