Van Leeuwen Sleufloze Technieken start 4 juni aanstaande met ondergrondse gestuurde boringen voor het verleggen van kabels en leidingen in het projectgebied van de N206 Europaweg. Dankzij de ondergrondse boringen worden de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. Op deze manier hoeft de toekomstige aannemer tijdens de uitvoeringsfase van de Europaweg bijna geen rekening te houden met het verleggen van kabels en leidingen.

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen vindt plaats door middel van ondergrondse (gestuurde) boringen.

Werkwijze

Een ondergrondse gestuurde boring bestaat uit drie fases. Tijdens de eerste fase wordt de boor, met behulp van een meetsysteem, door de aarde geduwd naar het eindpunt. Hierna wordt er een ruimere buis teruggetrokken zodat het voorgeboorde gat groter wordt. Tot slot wordt er één mantelbuis (of meerdere) terug getrokken door de gemaakte ruimte. Mantelbuizen zijn lege omhullende buizen waarin de diverse netbeheerders kabels en leidingen gaan plaatsen. Tijdens alle fases is de tunnel gevuld met een vloeiblaar betonmengsel (bentoniet) om druk te behouden en de grond stevig te houden, zodat tunnel en grond niet instort.

Werkterreinen

Voor de Europaweg vinden op tien locaties vinden boringen plaats. Naast de werklocaties voor het start- en eindpunt van deze boringen worden er ook nog andere werkterreinen ingericht. Deze terreinen zijn nodig voor werkzaamheden (zoals het lassen van buizen) en voor de opslag van materialen. Deze werkterreinen worden vanaf 17 mei ingericht. Een van de werkterreinen komt op de parkeerplaats van zwembad De Vliet. De directe omgeving wordt hierover geïnformeerd.

Schematische weergave ondergrondse leidingtracés

Schematische weergave van de ondergrondse leidingtracés

Ontwerp Europaweg en Lammenschansplein

In afstemming met de gemeente Leiden werken we momenteel nog aan het ontwerp voor de Europaweg en het Lammenschansplein; het verbeteren van de indeling van wegen, het ontwerp van de bruggen en de ligging van de fiets- en voetpaden.
Het verleggen van kabels en leidingen zijn voorbereidende werkzaamheden.

Hoe houden wij je op de hoogte?

Op www.rijnlandroute.nl houden wij je op de hoogte over nieuwe ontwikkelingen. Op de website kun je je ook abonneren op nieuwsalerts over de RijnlandRoute. Het project kan ook gevolgd worden op Facebook, Twitter, LinkedIn en Instagram.