Op dit moment wordt een deel van de nieuwe kabels en leidingen aangebracht in de mantelbuizen die afgelopen maanden geplaatst zijn in het projectgebied van de Europaweg. Aannemer Visser&Smit Hanab voert deze werkzaamheden uit voor drie partijen: netbeheerder Liander, drinkwaterbedrijf Dunea en de gemeente Leiden (de riolering). De nieuwe kabels en leidingen worden aangesloten op het bestaande netwerk en de kabels en leidingen, die door het verleggen niet meer nodig zijn, worden verwijderd. In dit bericht lees je de laatste stand van zaken van deze werkzaamheden op de locaties waar nu en binnenkort gewerkt wordt.

Werkzaamheden Vrouwenweg

De werkzaamheden op de Vrouwenweg waren gepland tot vrijdag 17 september . Helaas duren de werkzaamheden op deze locatie langer dan verwacht en duurt de afsluiting hierdoor tot en met vrijdag 8 oktober. De Vrouwenweg is in het weekend van 9 tot 10 oktober beschikbaar voor de Leiden Marathon. Vanaf 11 oktober is de Vrouwenweg weer open voor alle verkeer. De aannemer zal hierna nog een keer terug moeten komen om het werk af te ronden. Het is nu nog niet bekend wanneer dat is.

De werkzaamheden duren langer omdat de situatie in de ondergrond anders en voornamelijk complexer is dan vooraf bekend. Dit betekent dat we een nieuw ontwerp moesten maken en dat door de ontwerpaanpassing ook andere nieuwe materialen, die nodig zijn om het werk uit te voeren, besteld moeten worden. Dit kost extra tijd.

Werkzaamheden Vlietweg

Op de Vlietweg, ter hoogte van de parkeerplaatsen nabij brasserie Cronesteyn vinden inmiddels ook werkzaamheden plaats. De geschatte einddatum van de werkzaamheden is vrijdag 12 november 2021.

Door de werkzaamheden is de weg naast de Brasserie Cronesteyn grotendeels afgesloten. Verkeer richting Leiden (en lager dan 2,10 meter) moet gebruik maken van de onderdoorgang bij de Lammebrug. De aangelegde rijplatenbaan is bedoeld voor verkeer richting de A4 en hoger dan 2,10 meter. Fietsers worden omgeleid door de onderdoorgang bij de Lammebrug en een deel van de Vrouwenweg.

Werkzaamheden Kanaalweg

Langs de Kanaalweg vinden vanaf de week van 20 september tot uiterlijk 8 oktober werkzaamheden plaats. De weg blijft open, bij het in- en uitrijden van de Plantijnstraat kunnen weggebruikers een korte vertraging ervaren.

Werkzaamheden Lammenschansplein

Op het Lammenschansplein, nabij de voormalige Bar van Siem en langs het terrein van de provincie Zuid-Holland vinden tot uiterlijk eind oktober werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden hebben gevolgen voor de parkeerplaatsen op deze locatie. Hierover worden afspraken gemaakt met de eigenaren van de nabijgelegen woningen.

Mogelijke hinder

Voor bovenstaande werkzaamheden vinden graafwerkzaamheden plaats die voor overlast kunnen zorgen. Daarnaast zijn er tijdelijke verkeersmaatregelen nodig, zoals wegafzettingen en mogelijk tijdelijke onderbrekingen van gas, stroom en/of water. De verantwoordelijke netbeheerder informeert de betrokkenen hierover.

Planning

Het verleggen van de kabels en leidingen door Visser&Smit Hanab in het projectgebied van de Europaweg vindt plaats tot april 2022. Meer informatie over de planning van deze werkzaamheden staat op de pagina planning . Vanaf april 2022 tot de zomer van 2022 gaan andere aannemers aan de slag met het verleggen en aansluiten van de kabels namens de telecombedrijven.

Dankzij de ondergrondse boringen worden de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. Op deze manier hoeft de toekomstige aannemer tijdens de uitvoeringsfase van de Europaweg bijna geen rekening te houden met het verleggen van kabels en leidingen.