Zoals eerder aangekondigd, hebben onderzoeksbureaus de afgelopen maanden diverse aspecten voor de verschillende varianten (drie aan de zuidzijde en één aan de noordzijde) onderzocht voor een tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. Het onderzoek is uitgevoerd op basis van de vastgestelde randvoorwaarden en afwegingscriteria. Op vrijdag 31 januari jl. is, zoals afgesproken, het onderzoek afgerond.

Rapportage

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de rapportage van het onderzoek. Het rapport wordt vervolgens half februari ter vaststelling aan Gedeputeerde Staten aangeboden.

Hoe houden wij je op de hoogte?

Zodra het college van Gedeputeerde Staten over het onderzoek heeft vergaderd, informeren wij de directe omgeving per brief over het besluit en de vervolgstappen. Alle informatie over het onderzoek is ook te vinden op de website.