De onder­grond­se borin­gen voor het ver­leg­gen van de kabels en lei­din­gen bij de Euro­pa­weg gaan gestaag door. Er vin­den deze week nog op drie loca­ties borin­gen plaats. Hier­na is de eer­ste fase van de borin­gen afgerond.

Boor­werk­zaam­he­den

Op de vol­gen­de loca­ties vin­den nog borin­gen plaats:

  • van­af de Vrou­wen­weg naar bras­se­rie Cronesteyn
  • van­af de Lam­men­schans­weg, naar de Plantijnstraat
  • van­af het Lam­men­schans­plein naar de Kanaalweg

Meer infor­ma­tie over de borin­gen op deze loca­ties staat op de pagi­na kabels en lei­din­gen.

Ver­volg werk­zaam­he­den kabels en leidingen

Met behulp van de onder­grond­se borin­gen zijn de man­tel­bui­zen geplaatst, dit zijn lege omhul­len­de bui­zen. Op de loca­ties waar de borin­gen zijn afge­rond plaatst de aan­ne­mer de komen­de peri­o­de afzon­der­lij­ke bui­zen in de man­tel­bui­zen. In deze afzon­der­lij­ke bui­zen komen kabels en lei­din­gen van de diver­se net­be­heer­ders. Van­af eind augus­tus wor­den de eer­ste man­tel­bui­zen “gevuld” met kabels en leidingen.