Volg jij een MBO, HBO of WO oplei­ding in de rich­ting van werk­tuig­bouw­kun­de, civie­le tech­niek of infra­tech­niek en ben je op zoek naar een uit­da­gen­de sta­ge- of afstu­deer­plaats? Dan komen wij graag met jou in con­tact! Mobi­lis, Croonwolter&dros en Dim­co heb­ben inte­res­san­te plek­ken beschik­baar bij de RijnlandRoute.

Als stagiair/​afstudeerder ga je meest­al naar een pro­ject waar je zowel bij de werk­voor­be­rei­ding als de uit­voe­ring wordt inge­zet. Trekt de hec­tiek van de bouw­plaats je niet? Dan biedt ook het ont­werp­bu­reau moge­lijk­he­den, waar je mee­werkt met teke­naars en con­struc­teurs. Zowel een full­ti­me als part­ti­me invul­ling van jouw sta­ge of afstu­deer­op­dracht is bespreekbaar.

Kijk op de site van Mobi­lis, Croonwolter&dros of DIMCO voor meer infor­ma­tie en aanmelden!