Nu het nieu­we gemaal in de Oost­vliet­pol­der in gebruik geno­men is, kan het oude gemaal Hof­pol­der wor­den gesloopt. De sloop van het oude gemaal start op maan­dag 27 novem­ber en duurt onge­veer een week.