Vanaf maandag 23 augustus starten de werkzaamheden voor de sloop van de bovenzijde van de diepwand bij de ingang van de tunnel aan de westkant bij de Stevenshof. In die week zullen we ook een aantal avonden doorwerken, voor het inzagen van de barrier langs de weg. Beide werkzaamheden kunnen hoorbaar zijn in de directe omgeving.

Sloop bovenzijde diepwand ontvangstschacht

Het gaat om de kopse kant van de diepwand (op onderstaande afbeelding aangegeven in rood), die destijds is aangebracht voor de bouwkuip voor de ontvangst van de tunnelboormachine. De wanden aan de langszijde zijn al in een eerder stadium gesloopt, eind 2019. De sloopwerkzaamheden duren naar verwachting ca. 2 weken.

Inzagen barrier verdiepte ligging vanaf 23 augustus

Maandag 23 augustus werken we nog een aantal avonden/nachten door aan het inzagen van de barrier, die dient als afscheiding tussen de rijbaan en de wand van de verdiepte ligging. Afhankelijk van het weer is dan het grootste deel van het werk eind van die week gereed. Op een later moment maken we dan de barrier in de tunnel, en de tunneltoerit. Wanneer de planning bekend is, wordt de directe omgeving hierover verder geïnformeerd.

Waarom we ’s avonds moeten werken aan de barrier

Het inzagen van de barrier kan zorgen voor geluidsoverlast in de directe omgeving. De reden dat we dit werk juist ’s avonds moeten doen, is als volgt. Overdag wordt de betonnen barrier gemaakt met een zogeheten paver, een machine waarmee de betonverharding ter plaatse in de juiste vorm wordt aangelegd. Na enige tijd moet de gemaakte barrier worden ingezaagd, zodat de werking van het beton kan worden opgevangen. Er wordt zoveel mogelijk overdag uitgevoerd, maar er moet ook ’s avonds worden doorgewerkt omdat het beton de volgende dag teveel is uitgehard. Hoe lang we bezig zijn en wat er overdag kan worden uitgevoerd hangt ook weer af van de weersomstandigheden zoals temperatuur, luchtvochtigheid en wind.