Gis­te­ren ont­vin­gen we ruim 3.000 bezoe­kers op de bouw­plaats van de Cor­bu­lo­tun­nel. Tus­sen 10.00 uur en 16.00 uur gre­pen bezoe­kers van alle leef­tij­den de unie­ke kans om een wan­de­ling te maken door de tun­nel in aan­bouw. Onder­weg kon­den zij in eigen tem­po alle details van de tun­nel goed bekijken.

Mede­wer­kers van het pro­ject ston­den langs de rou­te klaar om vra­gen van bezoe­kers te beant­woor­den. Ook het infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te was geo­pend, waar een expo­si­tie over alle onder­de­len van de Rijn­land­Rou­te te zien is. Veel bezoe­kers beke­ken de maquet­te van de tun­nel­boor­ma­chi­ne nog eens goed, samen met film­pjes en foto’s van het boorproces.

Bij­zon­de­re ervaring

De reac­ties waren posi­tief en enthou­si­ast. Veel bezoe­kers von­den het bij­zon­der om de tun­nel te voet te kun­nen erva­ren en heb­ben waar­de­ring voor het werk. Het team van de Rijn­land­Rou­te vond het een mooie erva­ring om het werk, waar zij trots op zijn, aan de bezoe­kers te laten zien. Naast enthou­si­as­te reac­ties, lever­de deze dag ook prach­ti­ge plaat­jes op!