Bos­ka­lis gaat van­af zater­dag 23 okto­ber rond­lei­din­gen over het werk orga­ni­se­ren en plaatst een uit­kijk­punt langs de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg. Boven­dien is het inloopspreek­uur van­af deze week live in de bouw­keet, het digi­ta­le spreek­uur komt te vervallen.

Rond­lei­din­gen op de bouwplaats

Van­af zater­dag 23 okto­ber orga­ni­seert Bos­ka­lis elke twee maan­den rond­lei­din­gen op het werk. Je krijgt dan infor­ma­tie over de voort­gang van het werk en mag – onder bege­lei­ding en indien de werk­zaam­he­den het toe­la­ten – een kijk­je nemen op de bouw­plaats. Heb je hier inte­res­se in? Schrijf je dan per mail in. Voor meer data en de spel­re­gels, kijk op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.

Uit­kijk­punt langs de ver­diep­te ligging

Bin­nen­kort kun je van­af een nieuw uit­kijk­punt een blik op het werk aan de ver­diep­te lig­ging van de Tjal­ma­weg wer­pen. Het uit­kijk­punt is over­dag, met uit­zon­de­ring van het week­end, vrij toe­gan­ke­lijk. Bos­ka­lis plaatst dit uit­kijk­punt bin­nen­kort aan de zuid­kant van de bouw­kuip, ter hoog­te van het voor­ma­li­ge Ach­ter­weg­vi­a­duct. Je bereikt het hoog­ste punt per trap, daar­door is het uit­kijk­punt slecht bereik­baar voor min­der vali­den. Betre­ding is op eigen risico.

Inloopspreek­uur Boskalis

Je bent weer van har­te wel­kom in de bouw­keet voor het weke­lijk­se inloopspreek­uur. Van­we­ge de ver­soe­pe­len­de coron­a­maat­re­ge­len is het digi­ta­le spreek­uur niet meer nodig. Bos­ka­lis orga­ni­seert dit spreek­uur iede­re woens­dag­mid­dag tus­sen 14:00 uur – 16:00 in de hoofd­bouw­keet. Je kunt zon­der afspraak bin­nen wan­de­len en met het omge­vings­team van Bos­ka­lis in gesprek gaan.

Bos­ka­lis blijft ook op de gebrui­ke­lij­ke manie­ren bereikbaar:

Ga voor meer infor­ma­tie en de con­tact­mo­ge­lijk­he­den naar de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.