In de Oost­vliet­pol­der bij Lei­den zijn deze week arche­o­lo­gi­sche opgra­vin­gen gedaan. Er zijn spo­ren en vond­sten opge­gra­ven die wij­zen op een neder­zet­ting uit de Romein­se tijd. Er is veel Romeins aar­de­werk gevon­den, waar­on­der een aan­tal bij­na com­ple­te potten.