Kin­de­ren zijn in de herfst­va­kan­tie van har­te wel­kom in het Infor­ma­tie­cen­trum van de Rijn­land­Rou­te voor leu­ke acti­vi­tei­ten. Doe mee met het proef­jes­cir­cuit en leer van onze rond­lei­ders hoe je een ste­vi­ge brug moet bou­wen of hoe je een auto­tun­nel boort met een tun­nel­boor­ma­chi­ne. Ver­der is er een quiz te maken, zijn er inte­res­san­te films te zien over tun­nel­bo­ren en er is een mooie ten­toon­stel­ling. Toe­gang is gratis. 

Kijk voor rou­te en ope­nings­tij­den op de pagi­na infor­ma­tie­cen­trum. Reser­ve­ren voor een rond­lei­ding kan via: www.rondleiding-rijnlandroute.nl/tijdsloten.