Na 200 meter kwam er voor Gaia een nieuwe uitdaging: boren onder het Rijn-Schiekanaal op 25 meter diepte. Vanmorgen hebben we het Rijn-Schiekanaal succesvol gepasseerd. Een bijzondere mijlpaal en een mooie prestatie van ons tunnelboorteam! We leggen kort uit wat er zo uitdagend was de afgelopen dagen.

Druk, druk

Bij het boren wordt gebruik gemaakt van overdruk en tegendruk, gewicht en tegenwicht. Om bijvoorbeeld te voorkomen dat het voorste stuk bij de tunnelboormachine –het graaffront – instort, gebruiken we een bentonietvloeistof. Die staat onder verhoogde druk zodat er evenwicht kan ontstaan met de water- en gronddruk. Het toepassen van het principe van druk en tegendruk was ook nodig voor de passage onder het Rijn-Schiekanaal.

Evenwichtig

Onder het Rijn-Schiekanaal wordt nog niet zo diep geboord. Een van de mogelijkheden van tegendruk was om ballast aan te brengen in het kanaal. Dan zou er geen scheepvaart kunnen plaatsvinden. Dus dit was geen goede optie. We hebben ervoor gekozen bij deze passage vooraf extra tests en berekeningen uit te voeren.

Op het maaiveld hebben we tussen de startschacht en het Rijn-Schiekanaal speciale apparatuur geplaatst waarmee de gronddruk onder het Rijn-Schiekanaal is nagebootst. Met de meetresultaten konden we Gaia zó afstellen dat druk en tegendruk optimaal in evenwicht waren. Hiermee was er voor ons voldoende zekerheid dat we het Rijn-Schiekanaal op een veilige wijze konden passeren. We zijn dus alweer een stap verder met boren. Op naar de volgende meters!

Stukje historie van Rijn-Schiekanaal

Het Rijn-Schiekanaal was oorspronkelijk een rivier, de Vliet. In de middeleeuwen was de Vliet een belangrijke verbinding tussen de Oude Rijn en de Maas. Tegenwoordig is de Vliet gekanaliseerd en loopt van Leiden via Voorschoten, Leidschendam-Voorburg, Rijswijk en Delft naar Rotterdam. Het gehele traject wordt meestal aangeduid als het Rijn-Schiekanaal. In Leidschendam is een sluis. Op de plaats van de sluis lag tot halverwege de 17e eeuw een overtoom. De Vliet was hier afgedamd en passagiers van trekschuiten moesten overstappen om hun reis te vervolgen. Goederen moesten worden overgeladen. Tegenwoordig gaat het gelukkig gemakkelijker.

Blijf Gaia volgen in haar ondergrondse reis: Volg de boor