Cora van Nieuwenhuizen, minister van Infrastructuur en Waterstaat en Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland ondertekenen 7 maart 2019 samen de overeenkomst voor Weg- en Tunnelbeheer N434, onderdeel van de RijnlandRoute.

De ondertekening van de overeenkomst tussen Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland was een bijzonder moment. In de overeenkomst zijn Weg- en Tunnelbeheer voor 25 jaar vastgelegd. In aanwezigheid van vele belangstellenden bekrachtigden de minister en de gedeputeerde hun samenwerking.

Unieke samenwerking tussen provincie en Rijkswaterstaat

De provincie en Rijkswaterstaat werken al een langere tijd samen aan de aanleg van de RijnlandRoute, een nieuwe oost-westverbinding tussen Katwijk en Leiden. Een belangrijk onderdeel is de realisatie van de circa 2,5 kilometer lange tunnel in de N434 tussen de A44 en de A4 bij Leiden. De 2 overheden werken al vanaf de voorbereiding tot de oplevering van de tunnel nauw samen. De tunnel is na oplevering eigendom van de provincie. Maar het operationeel beheer ligt straks bij Rijkswaterstaat.

“Dit is de eerste keer dat we voor een tunnel samenwerken”, aldus Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland. “De samenwerking is efficiënt en draagt bij aan meer verkeersveiligheid. Daarnaast waarborgt de samenwerking de tunnelveiligheid en een zo vlot en veilig mogelijke doorstroming op de A4, N434 en de A44.” Minister Van Nieuwenhuizen: “Dat is natuurlijk waarvoor we het doen. Met de RijnlandRoute komt er een snellere en veiligere doorstroming van het verkeer rond Leiden en Katwijk en op de A4 en A44. Dat betekent minder verkeershinder, vandaar dat we vanuit het Rijk meebetalen, meedenken en meedoen met dit project. Ook bij het beheer van de weg en de tunnel blijven de provincie en Rijkswaterstaat nauw samenwerken.”