Vanmorgen vroeg zijn de definitieve rijbanen op de A44 in gebruik genomen. In juli maakten we de rijbanen richting Amsterdam al definitief en nu, na twee weekenden hard werken, zijn ook de doorgaande rijbanen naar Den Haag vernieuwd. De verbreding van de A44 en de inrichting van de parallelstructuur zijn hiermee klaar! Voor de verbreding van het ruim 3 kilometer lange stuk A44 tussen Wassenaar en Leiden zijn de viaducten Plesmanlaan, Robert Boyleweg en Ommedijkseweg in de afgelopen 3 jaar volledig vernieuwd. Ook bouwden we een nieuwe brug over de Oude Rijn, naast de bestaande brug. De A44 is nu voorbereid op de toekomstige aansluiting op de tunnel van de N434.

Weekend 11/12 september

In het weekend van 11/12 september volgt alleen nog de definitieve inrichting van aansluiting Leiden-West inclusief de extra op/afritten van de A44. De capaciteit van aansluiting Leiden-West wordt hiermee vergroot waardoor de doorstroming verbetert. Daarnaast bouwen we het komende jaar verder aan de fietstunnel bij de N206 Plesmanlaan onder de A44, voor de fietsroute tussen Katwijk en Leiden.