Tijdens graafwerkzaamheden bij de N206 ir. G. Tjalmaweg in februari zijn enkele eikenhouten planken van een platbodem aangetroffen. Archeologen vermoeden dat het hout afkomstig is van een Romeins vrachtschip van ongeveer 30 meter lang, een zogenaamde 100-voeter. Verder archeologisch onderzoek moet dit uitwijzen. Uit het materiaal blijkt nu al dat het schip een mediterrane bouwstijl had, maar dan wel in eikenhout. Bijzonder is ook dat de zogenaamde veer-deuvel (pen-gat) techniek is toegepast. Dit is nog maar bij weinig Romeinse vrachtschepen ten noorden van de Alpen teruggevonden en lijkt te wijzen op een datering voor het einde van de 1e eeuw na Chr.

Begeleiding graafwerk

Iets ten oosten van het voormalige Achterwegviaduct, op de plek van de zogenaamde ‘Marktveldgeul’, waren archeologen van ADC ArcheoProjecten aanwezig om het graafwerk van aannemer Boskalis archeologisch te begeleiden. Hier werd de kans namelijk groot geacht dat nog archeologische vondsten konden worden gedaan. De vondst heeft geen invloed gehad op de voortgang van het werk.

Eerdere vondsten van schepen

De houten planken zijn direct naast het voormalig vliegveld Valkenburg gevonden. Eerder zijn tijdens archeologisch onderzoek in de omgeving al houtresten van 5 andere schepen aangetroffen. De eerste scheepsvondst dateert al van het onderzoek naar het Castellum van Valkenburg in de jaren 40 van de vorige eeuw. De overige houtvondsten van schepen (waaronder drie boomstamboten of kano’s) zijn vorig jaar aangetroffen tijdens het onderzoek op het vliegveld.

Archeologisch onderzoek

De archeologen onderzoeken nu de herkomst en het gebruik van het schip. Mogelijk kan jaarringenonderzoek uitwijzen wanneer de gebruikte bomen gekapt zijn en dus hoe oud het schip precies is. Het archeologisch onderzoek op het voormalig vliegveld lijkt erop te wijzen dat de Marktveldgeul door de Romeinen in de 1e eeuw gegraven is als noordelijke gracht van het legerkamp. Latere overstromingen en doorbraken van de Rijnoever hebben de gracht mogelijk “gebruikt” en zo de uiteindelijke Marktveldgeul gevormd. Wellicht is de platbodem – waarvan nu de planken zijn aangetroffen – bij zo’n overstroming of doorbraak gezonken, mogelijk is het schip bewust in de geul afgezonken.

Als de resultaten van het archeologisch onderzoek bekend zijn, laten we dat weten.