Om ruimte te maken voor de aanleg van knooppunt Ommedijk, wordt het verkeer op de A44 tijdelijk via een bypass geleid. De komende weken worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.

Werkzaamheden
De bypass wordt grotendeels gerealiseerd naast de A44 aan de kant van de Ommedijkseweg. De werkzaamheden voor de aanleg van de bypass zelf worden grotendeels overdag uitgevoerd. Vanwege de beperkte ruimte en het voorkomen van (extra) verkeershinder worden de werkzaamheden die dicht langs de A44 plaatsvinden in de avond na de spits en in de nacht uitgevoerd.

Planning
Vanaf woensdag 19 t/m vrijdag 28 september wordt de toerit naar de A44 ter hoogte van de Ommedijkseweg ’s nachts afgesloten en is er één rijstrook beschikbaar voor het verkeer. We werken dan ’s nachts aan de bypass voor het verkeer dat vanuit Amsterdam richting Den Haag rijdt. Vanaf zaterdag 29 september wordt de bypass voor deze rijrichting in gebruik genomen.

De nachtelijke werkzaamheden aan de bypass van de andere rijrichting vinden plaats tussen maandag 1 oktober en vrijdag 2 november. Op de A44 wordt in de meeste nachten één rijstrook in beide richtingen afgesloten. Rond 2 november zal ook het verkeer van Den Haag richting Amsterdam over de nieuwe bypass worden geleid. Door onvoorziene omstandigheden kan het voorkomen dat de planning wijzigt.

Werktijden
De wegwerkzaamheden in de nachten vinden voornamelijk plaats tussen 21.00 en 6.00 uur. Het geluid van de meeste werkzaamheden zal opgaan in het geluid van het wegverkeer, mogelijk dat het wegfrezen van het asfalt op bepaalde locaties in de nabije omgeving hoorbaar is. Voor het wegverkeer geldt dat er tijdens de werkzaamheden één of meerdere rijstroken worden afgesloten, wat noodzakelijk is om een veilige werkruimte te creëren. Ook wordt tijdens de werkzaamheden de maximum snelheid verlaagd naar 100 km per uur.

Toekomstige situatie na realisatie van de bypass