Op 18 februari 2022 heeft NRC een artikel gepubliceerd met daarin verhalen van (oud-)werknemers van de bouw van de Corbulotunnel. Hierin doen zij hun verhaal en vertellen zij over het gevoel van onveiligheid wat zij hebben ervaren tijdens de bouw. De veiligheid van de medewerkers op de bouwplaats is cruciaal en het is dan ook frustrerend en teleurstellend dat zij dat niet zo hebben ervaren. Om dit in de toekomst te voorkomen, doet gedeputeerde Zevenbergen een oproep aan alle werknemers die zich onveilig voelen of hebben gevoeld zich bij hem persoonlijk of bij een vertrouwenspersoon te melden. Hier kunnen zij in vertrouwelijkheid en onder vier ogen hun verhaal delen om zo lessen te kunnen trekken voor de toekomst. Los van deze oproep wordt er ook gewerkt aan de vervolgstappen met betrekking tot onderzoeken.

In het artikel worden naast deze verhalen ook incidenten en mogelijke misstanden bij de uitbetaling en de arbeidsomstandigheden genoemd. Deze signalen worden door de projectorganisatie en gedeputeerde Zevenbergen zeer serieus genomen. Na een afweging van alle mogelijkheden die er zijn voor verder onderzoek zal er een keuze worden gemaakt en dit verder in gang gezet worden. Een nadere toelichting van gedeputeerde Zevenbergen op dit artikel is te lezen in zijn brief aan de Provinciale Staten.