Op 22 december jl. heeft de Raad van State de beroepen tegen de 3 omgevingsvergunningen voor de tijdelijke verlegging van de N206 in Valkenburg ongegrond verklaard. Daarmee zijn de vergunningen onherroepelijk. In november 2020 wees de Raad van State de verzoeken om een voorlopige voorziening al af.

Tijdelijke verlegging Tjalmaweg

De tijdelijke weg (in beide rijrichtingen) is noodzakelijk omdat aannemer Boskalis het verdiepen en verbreden van de ir. G. Tjalmaweg als onderdeel van de RijnlandRoute in één keer van oost naar west uitvoert. Tijdens het uitvoeren van deze werkzaamheden, kan het verkeer over de tijdelijke weg doorrijden en blijft de regio bereikbaar. Deze tijdelijke weg is naar verwachting anderhalf jaar in gebruik, van 1 augustus 2021 tot eind 2022.

Aannemer Boskalis treft diverse maatregelen om de hinder voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken, zoals:

  • Het verlagen van de verkeerssnelheid van 80 km/u naar 50 km/u;
  • Het plaatsen van tijdelijke geluidschermen langs de dorpszijde van de tijdelijke N206 met een fotoprint aan de dorpszijde ter hoogte van Duinzicht en Veldzicht;
  • Het grotendeels drukken van damwanden in plaats van trillen;
  • Het laten rijden van het bouwverkeer door de bouwkuip.

Daarnaast is er een aanvullend pakket hinderbeperkende maatregelen toegepast. In eerdere berichtgeving op de website is hier ook aandacht aan besteed.

Meer informatie

De uitspraken van de Raad van State leest u op de website van de Raad van State: