Voor het project N206 Europaweg is de afgelopen weken met verschillende partijen overleg gevoerd in de omgeving van het Lammenschansplein. Daarbij is o.a. de bereikbaarheid tijdens de uitvoering aan de orde geweest en is toegelicht welke onderzoeken we uitgevoerd hebben ter voorbereiding op het project.

Grondboringen

Afgelopen week werden grondboringen uitgevoerd op het gedeelte van de A4 tot aan de Vlietweg en Vrouwenweg. Onderzoekers namen grondmonsters die in het laboratorium werden onderzocht op vervuiling.

Marco van den Herik, projectleider techniek provincie Zuid-Holland: “Zo moet duidelijk worden of de grond ter plaatse schoon genoeg is voor hergebruik bij de herinrichting van de Europaweg – Lammenschansplein. En: welke voorzorgsmaatregelen de toekomstige aannemer moet treffen om in de toekomst veilig te kunnen werken.” Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten na de zomer bekend. Op basis hiervan zal het huidige ontwerp nader worden uitgewerkt en verfijnd.

Omgevingspartijen informeren

Afgelopen maanden heeft de provincie vertegenwoordigers van diverse omgevingspartijen geïnformeerd over de stand van zaken. Martin Hogeboom, omgevingsmanager provincie Zuid-Holland: “In het gesprek met vertegenwoordigers van diverse ondernemersverenigingen ging het vooral over de bereikbaarheid gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, een van de grootste uitdagingen voor het project. En over een optimale informatievoorziening richting de weggebruiker, bijvoorbeeld door de inzet van slimme verkeersmanagementsystemen.

Ook heeft de provincie gesproken met vertegenwoordigers van diverse bewoners- en buurtverenigingen. Hogeboom: “Insteek was informeren over de stand van zaken en het delen van zorgpunten en suggesties, zodat de provincie – en straks de aannemer – hier zo goed als mogelijk op kan inspelen.

Najaar 2019: algemene inloopbijeenkomst

In het najaar, als er meer duidelijk is over de toekomstige inrichting van de N206 Europaweg, het Lammenschansplein en de planning, houdt de provincie een inloopbijeenkomst waarbij specialisten van de provincie aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden.