Langs de N206 ir. G. Tjalmaweg, aan de zijde van Valkenhorst en aansluitend door de Duinvallei komt een (vrijliggende) busbaan, onderdeel van de R-net corridor Leiden-Katwijk-Noordwijk. Deze busbaan gaat onder de toekomstige ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-West door. De provincie heeft besloten deze bus onderdoorgang mee te nemen in het werk aan de Tjalmaweg. Het combineren van deze werkzaamheden betekent minder hinder voor de omgeving. Ook biedt het de kans om ontwerp en uitvoering optimaal op elkaar af te stemmen. Gedeputeerde Frederik Zevenbergen: ‘Door de bus onderdoorgang bij Valkenburg-West nu al mee te nemen bij de werkzaamheden voor de Tjalmaweg, voorkomen we dat de aansluiting Valkenburg-West in een latere fase opnieuw dicht moet‘.

R-net buscorridor Leiden-Katwijk-Noordwijk

Het is de ambitie om de (vrijliggende) busbaan klaar te hebben op het moment dat de eerste bewoners van Valkenhorst hun intrek nemen in de nieuwe woning. Daarom werken provincie Zuid-Holland en gemeente Katwijk samen aan het versnellen van de uitvoering van de bus corridor.

De R-net busbaan vormt onderdeel van bereikbaarheidsmaatregelen voor Valkenhorst, die het mogelijk maken om te bouwen met een lage parkeernorm. De provincie Zuid-Holland en de gemeente Katwijk werken gezamenlijk aan dit plan. Het streven is de busbaan eind 2024 op te leveren en in gebruik te nemen. Dan worden ook de eerste woningen van Valkenhorst opgeleverd. Totdat de busbaan klaar is, rijden de bussen mee over de bestaande N206.

Kijk voor meer informatie over R-net Leiden-Katwijk-Noordwijk op de website van de provincie.

Planning N206 ir. G. Tjalmaweg

De extra werkzaamheden die Boskalis gaat uitvoeren voor de bus onderdoorgang worden opgevangen in de planning. Naar verwachting is de ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg-West medio 2023 klaar.