Aan de Achterweg is sinds dit voorjaar een testlocatie ingericht om verschillende methodes te testen bij het plaatsen en trekken van damwanden. Boskalis heeft een proefopstelling van een damwand gemaakt: een rij damwandplanken met daartegen een gewapende grondkering. De heistelling die is opgebouwd, trekt de damwand op verschillende manieren uit de grond.

De bouwkuip, waar Boskalis later de verdiepte ligging van de Tjalmaweg in bouwt, bestaat uit wanden van gewapende grond en een bodem van folie. De folie houdt het grondwater van onderaf tegen, de damwanden houden het grondwater van de zijkant tegen. Tijdens de proef die deze week is uitgevoerd, zijn de damwanden eruit getrokken om het effect op de gewapende grondkering én de folieconstructie te beoordelen. Met sensoren is gemeten hoe sterk de zijwanden van de opgebouwde constructie met gewapende grond zijn. Ook is gekeken hoe de folieconstructie met de toegepaste beschermingsmiddelen (geotextiel en wapeningsnet) zich houdt. De metingen zijn bedoeld om de beste werkwijze te bepalen voordat de werkzaamheden echt gaan starten. Het uittrekken van de damwanden duurt een paar dagen, daarna gaat de damwandstelling weer op transport.

In de eindsituatie is in totaal circa 4 kilometer damwand nodig.

Bekijk hieronder de foto’s van de proef: