Gis­ter is bij wij­ze van proef het eer­ste asfalt aan­ge­bracht in de noord­buis van de Cor­bu­lo­tun­nel. Er is ruim 400 strek­ken­de meter asfalt aan­ge­bracht, 700 ton. Zo kon in de prak­tijk wor­den getoetst of het kie­pen van de asfalt­wa­gens goed ging, zo dicht langs de wan­den van de tun­nel. Ook is nauw­keu­rig geme­ten of de uit­stoot van gas­sen en dam­pen bin­nen de per­ken bleef. Geluk­kig ging dat alle­maal goed en dat bete­kent dat we vol­gen­de week de gehe­le tun­nel­buis gaan asfalteren.