Boskalis gaat op maandag 23 en dinsdag 24 maart testen uitvoeren met verschillende methodes en geluiddempende maatregelen bij het plaatsen van damwanden in de grond. Het doel is de meest hinderbeperkende methode te onderzoeken. Voor de verdiepte ligging van de Tjalmaweg in de eindsituatie moet in totaal circa 4 kilometer damwand in de grond worden aangebracht.

Damwand

Een damwand is een grond- en waterkerende constructie, die bestaat uit een verticaal in de grond geplaatste wand. De wand bestaat uit losse elementen, in dit geval stalen panelen, die door middel van een slotverbinding met elkaar zijn verbonden. Een damwand wordt in de grond gebracht door heien, trillen of drukken. Bij de N206 ir. G. Tjalmaweg worden de damwanden aan de noord- en zuidzijde van de vernieuwde N206 geplaatst. Vervolgens wordt de grond tussen de damwanden uitgegraven en wordt de weg verdiept aangelegd in de bak die ontstaan is.

Testen met diverse methodes

Boskalis gaat proeven uitvoeren met verschillende methodes om de damwanden in de grond aan te brengen. Tijdens de proeven wordt het geluidsniveau en het trillingsniveau in de omgeving gemeten. Met de uitkomst van de proeven kan een voorspelling gemaakt worden van de geluid- en trillinghinder bij de woningen langs de N206. Het doel is een gedegen praktijkonderzoek naar de meest hinderbeperkende methode. De verschillende methodes maken onder andere gebruik van:

 • Lichte of zware damwanden;
 • Een licht of zwaar heiblok;
 • Geheel of gedeeltelijk dichtlassen van de openingen en naden;
 • Het met hout bekleden van het heiframe;
 • Vulling aanbrengen in het slot tussen de planken.
Proeflocatie

De locatie van de proeven is ten zuiden van de Tjalmaweg, op het terrein tussen de N206 en de Achterweg. Op donderdag 19 en vrijdag 20 maart wordt de heistelling aangevoerd en opgebouwd. Op maandag 23 en dinsdag 24 maart worden de damwanden aangebracht en starten de proeven met het meten van de hinder. Op woensdag 25 maart worden de damwanden weer omhoog getrokken en start een nieuwe proef met het opbouwen van een grondwal met gewapende grond. Deze proef duurt een aantal weken totdat duidelijk is welke sterkte de gewapende grond exact heeft.

Overige werkzaamheden

Naast de proeven die uitgevoerd worden op het terrein bij de Achterweg, voert Boskalis de komende weken de volgende werkzaamheden uit:

 • Ophogingen aanbrengen als voorbelasting voor het landhoofd van de nieuwe Torenvlietbrug;
 • Ophogingen aanbrengen aan de zuidzijde van de N206, als voorbelasting voor de nieuwe ongelijkvloerse aansluiting Valkenburg Oost;
 • Maatregelen op de bouwterreinen treffen zodat vogels niet gaan broeden en het plaatsen van paddenschermen. Dit gaat om de volgende terreinen:
  – Aan de zuidzijde van de N206 de locaties van de toekomstige aansluitingen Valkenburg Oost en West
  – De depotruimtes op het voormalige vliegkamp Valkenburg
  – Het terrein waar het nieuw aan te leggen brandweerpad komt, tussen de Torenvlietslaan en de Voorschoterweg
 • Archeologisch veldonderzoek aan de noordzijde van de N206 ter hoogte van Veldzicht.

Deze voorbereidende werkzaamheden zijn nodig voor de aanleg van de eindsituatie en maken een eventuele zuidelijke variant van de tijdelijke verlegging van de N206 niet onmogelijk.