Op 18 september selecteerde de jury vier ontwerpers om een plan te maken voor de onderdoorgang van de Torenvlietbrug. Aan Michiel Kluiters, Gabriel Lester, Sanja Medic en Martijn Sandberg is gevraagd om een schetsontwerp te maken voor een wandkunstwerk onder de Torenvlietbrug. De provincie Zuid-Holland schreef de prijsvraag Wandkunst Torenvlietbrug in samenwerking met de gemeente Oegstgeest uit . In totaal deden er 63 ontwerpers mee.

Waarom een prijsvraag?

De Torenvlietbrug ligt over de Oude Rijn in 2 gemeenten: de oostoever in Oegstgeest en de westoever in Katwijk. Het maaiveld onder beide oevers wordt bij de werkzaamheden aan de Tjalmaweg opnieuw ingericht en voor publiek toegankelijk gemaakt. De provincie wil de Rijnoevers beleefbaar en bereikbaar maken en als aantrekkelijk verblijfsgebied inrichten. De prijsvraag betreft kunst op een nieuwe verticale wand langs een nieuw voetpad onder de Torenvlietbrug aan de zijde van Oegstgeest. Voor de Katwijkse oever wordt een onderdoorgang met een talud gerealiseerd.

Tentoonstelling

Eind oktober worden de vier plannen tentoongesteld in het gemeentehuis van Oegstgeest. Bezoekers van de tentoonstelling kunnen dan hun reactie geven, die worden meegenomen in de definitieve beslissing van de jury. Begin december wordt de winnaar van de prijsvraag bekend gemaakt.

Jury

De inzendingen worden beoordeeld door een jury onder voorzitterschap van Jan Nieuwenhuis, wethouder gemeente Oegstgeest.

Meer informatie prijsvraag

De prijsvraag wordt georganiseerd in samenwerking met Architectuur Lokaal. Meer informatie over de prijsvraag vind je op de website van Architectuur Lokaal.