Zater­dag­och­tend vroeg wer­den de laat­ste lig­gers gelegd voor het A44-via­duct bij Lei­den-West. Tij­dens vier nach­ten plaat­sten we 32 beton­nen lig­gers met een gewicht vari­ë­rend van 60.000 tot 75.000 kilo per stuk. De leng­te vari­eert van 27 tot 34 meter. De west­zij­de van het nieu­we via­duct over de Ples­man­laan is hier­mee dicht gelegd. 

Medio sep­tem­ber bren­gen we het ver­keer naar dit nieu­we stuk­je via­duct, waar­na we het deel aan de oost­zij­de kun­nen bou­wen. Nog een jaar later, zomer 2021, is de ver­bre­ding van de A44 van 2×2 naar 2×4 rij­stro­ken op het deel tus­sen Omme­dijk en Lei­den-West gereed. De ver­bre­ding is nodig om het ver­keer af te wik­ke­len tus­sen de A44 en de nieu­we N434.

Foto’s: Tim Verhoog