Op 5, 6 en 7 maart a.s. wordt aan de westzijde van de Brug over de Oude Rijn een nieuwe aanvaarbeveiliging geplaatst. De beveiliging is een constructie in een rivier/kanaal die ervoor zorgt dat de brug beschermd is tegen het aanvaren door schepen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf een drijvend bok in het water. Scheepvaartverkeer kan niet passeren als het werk wordt gedaan. Door middel van bloktijden is het toch mogelijk om op bepaalde momenten onder de brug door te varen.

Het scheepvaartverkeer is geblokkeerd tussen 8.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 17.00 uur. Op de tijdstippen ervoor, ertussen en erna is de passage wel open.

Vanuit de vaarwegbeheerder is met de beroepsvaart gecommuniceerd over onze werkzaamheden en de stremming.