Boskalis heeft op 17 september een tweede concept ontwerp voor de inrichting van de parkstrook langs de Tjalmaweg (in de eindsituatie) gepresenteerd en besproken. Onderwerpen van gesprek waren o.a. de groeninrichting van de Parkstrook, plek van de wandelpaden en het fietspad, locatie van de honden-uitlaatplaats, bankjes en prullenbakken en eventuele andere wensen, zoals speelgelegenheden. Op 15 oktober zou de laatste avond over het (groen)ontwerp van de Parkstrook plaatsvinden, om het definitieve ontwerp te presenteren.

Inmiddels heeft de gemeenteraad van Katwijk op 26 september jl. een motie aangenomen om de zuidelijke varianten van een tijdelijke verlegging van de N206 te onderzoeken op een vergelijkbare wijze als de noordelijke variant.

In verband met deze ontwikkeling wordt de afrondende bijeenkomst over de inrichting van de parkzone verschoven naar een later moment.

Meer informatie

Wij informeren u binnenkort over de gevolgen van de aangenomen motie.