Boskalis en de provincie Zuid-Holland organiseerden op 17 juli een eerste participatiesessie voor de inrichting van de Parkstrook/snelfietspad en de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. De avond was goed bezocht, zo’n 60 inwoners hadden zich aangemeld om te luisteren, mee te praten en vragen te stellen.

Wat is er besproken?

Tijdens de eerste avond werden 2 onderwerpen behandeld:

  • de inrichting van de parkzone en het snelfietspad
  • de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg
Meest gestelde vragen

De meeste vragen gingen over de tijdelijke verlegging van de N206 zoals de locatie, de afstand tot de woningen, geluid- en trillingseffecten, fietsomleidingen en de bereikbaarheid van bedrijven.

Ten aanzien van de inrichting van de parkstrook zijn suggesties gedaan over onder meer de ligging van het fietspad, plekken voor zitgelegenheid, de hondenuitlaatplaats en de aansluitingen op de woonwijk.

Bewoners gaven daarnaast aan bezorgd te zijn over de toekomstige afwatering in het gebied, omdat zij op dit moment wateroverlast ervaren onder hun woningen.

Hoe nu verder?

Boskalis en de provincie gaan de komende weken aan de slag met alle vragen en opmerkingen over de inrichting van de parkzone, het snelfietspad en de tijdelijke verlegging van de Tjalmaweg. Het streven is om tijdens de tweede participatieavond (op 4 september) zoveel als mogelijk aan te geven of en hoe de ideeën en wensen kunnen worden verwerkt. Als op 4 september niet alle vragen beantwoord kunnen worden, wordt duidelijkheid gegeven over wanneer dat wel het geval is.

Participatie groeninvulling rotonde Torenvlietslaan

Een tweede reeks van 3 participatieavonden volgt nog en betreft de groeninvulling van de nieuwe rotonde bij de Torenvlietslaan op 17 september, 15 oktober en 12 november. Daarvoor kunnen bewoners rond de rotonde inschrijven, per mail via rijnlandroute@phz.nl o.v.v. “groeninvulling rotonde Torenvlietslaan”.

Algemene informatieavond 19 juni 2019

Voorafgaand aan de participatiebijeenkomst van 15 juli jl. stelde aannemer Boskalis zich op 19 juni al voor tijdens een eerste informatieavond. Boskalis gaf toen informatie over het voorlopig ontwerp, vormgeving, landschappelijke inpassing en duurzaamheid, de werkwijze tijdens uitvoering, planning en hinderbeperking.