Sinds begin juni heeft Comol5 parkeerterrein Weegbree in het recreatiegebied Vlietland tijdelijk in gebruik als opslagplek voor asfaltgranulaat. Dit materiaal wordt gebruikt als fundering voor onder andere de A4 die ter hoogte van het nieuwe knooppunt Hofvliet een stukje naar het westen toe wordt verlegd. Ook op andere locaties binnen de RijnlandRoute zal dit materiaal worden toegepast. Uiterlijk eind oktober zullen wij het nog overige materiaal verwijderen waarna het terrein weer beschikbaar is als parkeerterrein.