Bij de opgraving van de Romeinse weg bij de N206 ir. G. Tjalmaweg, zijn in 2018 over een lengte van ruim 125 meter bijna 900 eikenhouten palen gevonden. De palen waren onderdeel van de funderingsconstructie van een weg uit de Romeinse tijd, die bijna 2000 jaar geleden is aangelegd bij Valkenburg. Ook is een Romeinse nederzetting aangetroffen, die Weerdkampen is genoemd. Sindsdien zijn de palen in opdracht van de provincie Zuid-Holland met zorg bewaard, in afwachting van hun eindbestemming. We praten je bij over wat er tot nu toe met de palen is gebeurd en nog gaat gebeuren.

Onderzoek archeologie

Ongeveer 400 palen zijn ter plekke in de grond bewaard voor het nageslacht, dat noemen we in situ behoud. Bijna 500 palen zijn door de archeologen uitgebreid onderzocht, waarbij op vier palen inscripties zijn gevonden, aangebracht door de mensen die de weg in 125 AD hebben aangelegd. Unieke vondsten! Ongeveer 140 palen zijn deels verzaagd ten behoeve van jaarringen onderzoek. Binnenkort verwachten wij de onderzoeksresultaten te kunnen presenteren.

Musea

Enkele tientallen palen zijn in 2020 aangeboden aan het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden voor een beoogde tentoonstelling van een deel van de opgegraven Romeinse weg. Een vergelijkbaar aantal wordt nu geconserveerd en zal te bezichtigen zijn op diverse locaties in Romeins Zuid – Holland, waaronder in Archeon en het Torenmuseum in Valkenburg en natuurlijk in het informatiecentrum van de RijnlandRoute.

Openbare ruimte

De resterende houten palen zijn de afgelopen maanden professioneel gedroogd. We onderzoeken op dit moment of en hoe we een aantal houten palen kunnen laten terugkomen in de openbare ruimte in het plangebied van de RijnlandRoute. Daarna zal er zeker nog wat gedroogd Romeins hout overblijven. De provincie bekijkt hoe we dit met bewoners en belangstellenden kunnen delen.

Vazen van Romeins hout

Aan ontwerper/ houtdraaier Marisa Klaster, betrokken bij het conserveren van de houten palen, hebben wij gevraagd te onderzoeken in hoeverre dit eeuwenoude en extreem natte hout hergebruikt kon worden en een tweede leven als gebruiksvoorwerp zou kunnen krijgen. Dit heeft geleid tot een serie hoge vazen. Iedere vaas is een uniek en zeldzaam object. Een archeologische vondst, destijds door een Romein handgekliefd tot funderingspaal, is nu door haar handgedraaid en afgewerkt tot een hedendaags object. De bijzondere karakteristieke structuur (spinthout) is deels behouden en heeft een natuurlijke overgang naar een glad afgewerkte hals (kernhout) gekregen.

Vakantietip

Ben je in september in de buurt van Milaan? Dan kun je de vazen alvast bekijken op de tentoonstelling 1000Vases tijdens de Milaan Design Week 2021.