Als de Corbulotunnel open is, verwacht Leiden een stuk minder files in de stad. De nieuwe verbinding is dus van harte welkom. Maar hij moet natuurlijk wel veilig zijn. Als ‘bevoegd gezag’ houdt gemeente Leiden daarom een stevige vinger aan de pols in de vorm van toezicht en vergunningen. Manager Omgevingsvergunningen Wim Mulder over een project dat voor de gemeente in meerdere opzichten bijzonder is.

Leiden ligt ingeklemd tussen de A4 en de A44. Daar heeft de stad dagelijks last van. De auto’s die van de ene snelweg naar de andere willen, rijden er dwars doorheen. Het verkeer op het Lammenschansplein, de Dr. Lelylaan en de Churchilllaan staat hierdoor elke dag vast. De Corbulotunnel gaat deze filedruk in de nabije toekomst flink verlichten. Als ‘bevoegd gezag’ geeft gemeente Leiden bouwvergunningen af, houdt het toezicht en zal het ook de uiteindelijke openstellingsvergunning afgeven.

Hoe doe je dat als gemeente, vergunningen afgeven en toezicht houden bij zo’n groot project?

“Normaal gesproken wacht je de vergunningsaanvraag af. En dan toets je achteraf of alles klopt. Maar dit project is zo uitzonderlijk groot. Daarom doen we het anders. We lopen al vanaf het begin mee met de partijen die de aanvragen voorbereiden. We kijken met ze mee. Op het moment dat de aanvraag bij ons binnenkomt, hebben we dus allang gezien hoe goed alles is voorbereid en hoe het eruit ziet. We noemen dat systeemgericht toetsen.”

Wat is het voordeel van deze werkwijze?

“Als we bij zo’n groot project pas na afloop de aanvragen zouden gaan bekijken … dan komt er bij wijze van spreken een vrachtwagen vol documenten en certificaten bij de gemeente voorrijden. Het zou vanaf dat moment maanden kosten om alles door te lezen. Doordat we nu vanaf het begin op de hoogte zijn, boeken we tijdwinst. In feite kan de tunnel mede door deze werkwijze eerder open dan anders het geval was geweest.”

Gaat het bij het toezicht net zo?

“Eigenlijk wel. We hebben vanaf de start van de werkzaamheden met de aannemer meegelopen. We zijn veel op de bouwplaats aanwezig. Daardoor kunnen we zien hoe de bouw verloopt en of alles gebeurt in overeenstemming met de vergunningen die we hebben afgegeven.”

U krijgt als gemeente natuurlijk niet vaak met een tunnel van ruim 2,5 kilometer te maken ….

“Het is voor ons echt een krent in de pap. We werken er als gemeente met een projectgroep van ongeveer 10 personen aan. Dat is veel voor ons doen. Zo’n geboorde tunnel met alles erop en eraan, dat is geen dagelijks werk voor ons. Het is een bijzonder stuk infrastructuur, waar we als gemeente Leiden heel blij mee zijn. We hebben straks minder files, een schonere lucht en een aangenamere stad.”

Maar zover is het nog niet. Loopt het allemaal op schema?

“Ja. We zijn nu bezig met het sluitstuk: de openstellingsvergunning. En voor de verdiepte ligging op het grondgebied van Wassenaar, bij de A44, werken we ook aan een ‘melding brandveilig gebruik’. Daarnaast gaan we voor de opening nog uitgebreid testen en oefenen met de hulpdiensten. Het verloop van die oefening moet ook akkoord bevonden worden. Daarvoor werken we samen met de onafhankelijke veiligheidsbeambte.”

Tot slot nog even over die openstellingsvergunning. Wat houdt dat in?

“Daarmee zegt de gemeente: de Corbulotunnel is veilig om te gebruiken, en mag dus ook gebruikt worden. Natuurlijk is dat een flinke verantwoordelijkheid. Daarom willen we, voordat we die openstellingsvergunning afgeven, ervan overtuigd zijn dat de tunnel veilig is. En dan kom ik weer terug bij de werkwijze. We kijken vanaf het begin zorgvuldig overal mee. We hebben alles tot stand zien komen. Daardoor weten we eigenlijk nu al dat de tunnel en de veiligheidssystemen zullen voldoen aan de gestelde eisen.”

Verder lezen?

Dit interview is onderdeel van een reeks interviews over de tunneltechniek bij de RijnlandRoute. Lees alle interviews in het boekje ‘Ploegentijdrit in tunneltechniek’.