Een kijk­je ach­ter de scher­men

Van­af maan­dag 2 decem­ber op Omroep West: de Rijn­land­Rou­te. Elk kwar­taal komt ver­slag­ge­ver Johan Over­de­vest bij ons op bezoek en spreek hij de men­sen ach­ter de scher­men. Van ont­wer­pers tot buurt­be­wo­ners, van land­schaps­ar­chi­tec­ten tot beton­vlech­ters en van tun­nel­boor­ders tot arche­o­lo­gen.

De eer­ste afle­ve­ring is op maan­dag 2 decem­ber om 17.00 uur en wordt daar­na elk uur her­haald.

Vol­gen­de uit­zen­din­gen
  • Maan­dag 23 febru­a­ri 2020
  • Maan­dag 11 mei 2020

Vol­gen­de uit­zend­da­ta wor­den op een later moment bekend gemaakt.

Afle­ve­ring 1