Nieuws2019-08-01T14:08:51+02:00

Druk bezoch­te Open Dag Rijn­land­Rou­te

10 sep­tem­ber 2018|Rijn­land­Rou­te Alge­meen|

Ruim 1250 geïn­te­res­seer­de men­sen bezoch­ten zater­dag 8 sep­tem­ber de Open Dag Rijn­land­Rou­te, die werd geor­ga­ni­seerd in en bij het nieu­we infor­ma­tie­cen­trum. Bezoe­kers kon­den zien en bele­ven wat er alle­maal komt kij­ken bij de aan­leg van de Rijn­land­Rou­te en hoe de weg er straks uit­ziet. Bij diver­se stands werd uit­leg gege­ven over de voort­gang van het pro­ject.

Nieuws­over­zicht

Zoek op onder­werp