Het informatiecentrum over de RijnlandRoute is geopend. Dit is de komende jaren dé plek waar bezoekers kunnen zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute. Met het onthullen van de gevel met opvallende blauwe letters ‘i RijnlandRoute’ was vandaag de opening van het centrum door minister Cora van Nieuwenhuizen, gedeputeerde Floor Vermeulen en wethouder Martine Leewis van Leiden een feit.

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat: “Het Rijk is ingestapt in het grootste infrastructurele project van de provincie Zuid-Holland. De RijnlandRoute is belangrijk voor de regio en gaat ervoor zorgen dat mensen en goederen sneller op plek van bestemming komen. De samenwerking is bijzonder. Medewerkers van Rijkswaterstaat en de provincie werken zij aan zij. De samenwerking gaat zo ver dat de provincie ook projecten van ons uitvoert, namelijk de verbreding van de A4 en de A44. In dit informatiecentrum kunnen we goed laten zien wat we aan het doen zijn en hoe we de nieuwe weg inpassen in de omgeving.”

Na het onthullen van het informatiecentrum was er voor de aanwezigen gelegenheid om het informatiecentrum van binnen te bekijken. Vanaf het uitkijkpunt zijn de werkzaamheden aan de startschacht, de plek waar medio 2019 de boormachine start met het boren van de tunnel, goed te zien.

Floor Vermeulen, gedeputeerde Verkeer en Vervoer van de provincie Zuid-Holland: “Graag blijven we goed in gesprek met iedereen in de regio die meer wil weten over de aanleg van de RijnlandRoute. Daarom hebben we vandaag dit informatiecentrum geopend en hopen dat veel mensen ons weten te vinden. Met de aanleg van de RijnlandRoute geven we een enorme impuls aan de bereikbaarheid en doorstroming van de regio Holland Rijnland. En dit draagt bij aan onze ambitie om van Zuid-Holland de best bereikbare provincie te maken.”

RijnlandRoute

De RijnlandRoute is een nieuwe oost-westverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en draagt bij aan een betere doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. De provincie heeft met de betrokken gemeenten en andere partners in de regio veel aandacht besteed aan een optimale inpassing van de RijnlandRoute. Martine Leewis, wethouder Duurzaamheid, Mobiliteit en Beheer Openbare Ruimte: “Dit informatiecentrum is een waardevolle aanvulling op de communicatie met inwoners uit de regio en gebruikers van de weg.”

De aanleg van de nieuwe weg, de N434 tussen de A44 en de A4, is al zichtbaar. De N434 is 4 km lang en gaat circa 2,5 km ondergronds via een geboorde tunnel onder Voorschoten door. Ter hoogte van de Leidse wijk Stevenshof wordt de weg over een lengte van ongeveer een kilometer verdiept aangelegd. Hierdoor worden de landschappelijke, waardevolle polders ten zuiden van Leiden zoveel mogelijk ontzien. De N206 Ir. G. Tjalmaweg (tussen Katwijk en Leiden) wordt verbreed en voor een groot deel verdiept aangelegd. Tot slot wordt de N206 Europaweg verbreed; de Lammebrug wordt verhoogd, zodat deze minder vaak open hoeft en de doorstroming van verkeer verbetert. Naar verwachting wordt de RijnlandRoute eind 2022 opgeleverd.

Open Dag RijnlandRoute zaterdag 8 september 2018

Iedereen is welkom op de Open Dag voor de RijnlandRoute op zaterdag 8 september van 11.00 tot 16.00 uur. De Open Dag vindt plaats bij het nieuwe informatiecentrum aan de Rietpolderweg 19 in Leidschendam. Hier kunnen bezoekers zien en beleven wat er allemaal komt kijken bij de aanleg van de RijnlandRoute en hoe de weg er straks uitziet. Er is onder andere informatie over bouwmethoden en techniek en bezoekers kunnen een rondleiding volgen in het informatiecentrum en vanaf het uitkijkpunt de vorderingen aan het werk bekijken.

Vanaf 8 september is het informatiecentrum over de RijnlandRoute iedere woensdag, vrijdag en zaterdag vanaf 11.00 tot 15.00 uur geopend: www.rijnlandroute.nl/informatiecentrum