De provincie Zuid-Holland organiseert vanaf 15 mei 2020 een online informatiemarkt in het kader van de ontwerp-vergunningen voor de tijdelijke verlegging van N206 ir. G. Tjalmaweg. Deze ontwerp-vergunningen liggen tot en met 18 juni 2020 ter inzage. 

Omgevingsvergunning

Naar aanleiding van het besluit van de provincie Zuid-Holland om de tijdelijke verlegging van de N206 ir. G. Tjalmaweg naar de noordkant van de Tjalmaweg te handhaven, heeft de gemeente Katwijk eind april de ontwerp-vergunningen vastgesteld. Een omgevingsvergunning is nodig om de weg tijdelijk te verleggen.

De ontwerp-vergunningen en de bijbehorende documenten liggen tot en met 18 juni 2020 ter inzage bij de gemeente Katwijk. Op de website van de gemeente zijn het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken in te zien.

Online informatiemarkt

Normaal gesproken zou de provincie in het kader van de vergunningsprocedure een informatieavond hebben georganiseerd om belanghebbenden te informeren en vragen te beantwoorden. Vanwege de coronamaatregelen is dat nu helaas niet mogelijk. Toch wil de provincie graag deze informatie aanbieden aan omwonenden en belangstellenden. De provincie heeft daarom samen met de gemeente Katwijk, het Hoogheemraadschap van Rijnland en aannemer Boskalis een online informatiemarkt ingericht.

Onderwerpen informatiemarkt

Via een aantal video’s is er informatie over:

  • Omgevingsvergunningen tijdelijke verlegging N206
  • Watervergunning watergang in de parkstrook
  • Werkwijze en planning tijdelijke verlegging N206 (inclusief een 3D-filmpje met een impressie van de tijdelijke weg)
  • Hinderbeperkende maatregelen bouwmethode
  • Fietsroutes tijdens de werkzaamheden
  • Monitoring tijdens de werkzaamheden

Omwonenden en belangstellenden zijn van harte welkom om deze video’s te bekijken via de pagina informatiemarkt.

Vragen en contact

Via de website kunnen vragen gesteld worden en kan een afspraak worden gemaakt voor een toelichtend telefoon- of videogesprek.

Meer informatie