Voor het project N206 Europaweg – Lammenschansplein stond de afgelopen periode vooral in het teken van onderzoek.

Afgelopen week werden grondboringen uitgevoerd op het gedeelte van de A4 tot aan de Vlietweg en Vrouwenweg. Onderzoekers namen grondmonsters die in het laboratorium worden onderzocht op vervuiling.

Marco van den Herik, projectleider techniek Provincie Zuid-Holland: “Zo moet duidelijk worden of de grond ter plaatse schoon genoeg is voor hergebruik bij de herinrichting van de Europaweg – Lammenschansplein. En: welke voorzorgsmaatregelen de toekomstige aannemer moet treffen om in de toekomst veilig te kunnen werken.” Naar verwachting zijn de onderzoeksresultaten na de zomer bekend. Op basis hiervan zal het huidige ontwerp nader worden uitgewerkt en verfijnd.