Tus­sen 14 en 20 decem­ber as. vin­den er op 4 avonden/​nachten onder­houds­werk­zaam­he­den plaats op de A4 tus­sen Leid­schen­dam en Lei­den. Er zijn dan min­der rij­stro­ken beschik­baar. In de avond/​nacht van vrij­dag 15 op zater­dag 16 decem­ber is toe­rit 8/​Leidschendam in de rich­ting van Amster­dam afge­slo­ten. De werk­zaam­he­den bestaan uit het aan­bren­gen van nieuw asfalt op delen van de weg.

A4 rich­ting Den Haag
Op de A4 rich­ting Den Haag wordt er op don­der­dag 14, vrij­dag 15, maan­dag 18 en dins­dag 19 decem­ber gewerkt op de avond en daar­op­vol­gen­de nacht.  Voor het ver­keer is één rij­strook beschikbaar.

A4 rich­ting Amsterdam
Op de A4 rich­ting Amster­dam wordt er alleen op vrij­dag 15 decem­ber gewerkt op de avond en daar­op­vol­gen­de nacht.  Tus­sen 23:00 en 08:00 uur gaat het ver­keer via één rij­strook. Ook is van­af 22.00 uur toe­rit 8/​Leidschendam afge­slo­ten, het ver­keer hier­voor wordt omge­leid via Nootdorp.

A44
Op de A44 wor­den in de avond/​nacht van don­der­dag 14 op vrij­dag 15 decem­ber onder­houds­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd ter hoog­te van de brug over de Oude Rijn. Het ver­keer rich­ting Den Haag gaat op deze loca­tie via één rij­strook.  Om 21.00 uur is er een kort­du­ren­de ver­keers­stop waar­bij ook de toe­rit niet toe­gan­ke­lijk is. In die­zelf­de nacht wor­den er asfal­te­rings­werk­zaam­he­den uit­ge­voerd voor de aan­leg van een op- en afrit voor het bouw­ver­keer bij knoop­punt Omme­dijk. In de rich­ting van Amster­dam gaat het ver­keer over één rijstrook.