In het week­end van 22 maart ver­leg­gen we de Omme­dijk­se­weg in Lei­den (tus­sen  Smal­spoor en de onder­door­gang van de A44) naar zijn defi­ni­tie­ve locatie.

Dit deel van de weg is gestremd van vrij­dag 22 maart 20.00 uur tot en met maan­dag 25 maart 06.00 uur. Gemo­to­ri­seerd ver­keer van­uit Lei­den wordt van­af de Haag­se Schouw­weg en de N206 omgeleid.

Dat bete­kent ook dat oprit 9 van de A44 rich­ting Den Haag niet bereik­baar is. Van­uit Was­se­naar blijft de wes­te­lij­ke paral­lel­weg van de A44 bereik­baar. De tij­de­lij­ke omlei­ding is gemar­keerd met gele bor­den. Ver­keers­re­ge­laars zijn er om ter plek­ke de situ­a­tie te begeleiden.