De gemeente Leiden heeft een vergunning verleend voor de toekomstige leidingtracés van de mantelbuizen voor de kabels en leidingen in het projectgebied van de Europaweg. De werkzaamheden bestaan uit ondergrondse boringen.

De vergunningaanvraag met kaarten van de locaties voor de leidingtracés is te vinden op de website van de gemeente Leiden.

Kabels en leidingen

In het projectgebied liggen ruim 400 kabels en leidingen, waarvan er 300 verlegd moeten worden voor de werkzaamheden. Er liggen onder andere gasleidingen, waterleidingen en elektriciteitskabels, maar ook telefoonkabels en kabels voor televisie en internet. Het grootste deel van de verleggingen in het projectgebied vindt plaats door middel van gestuurde boringen. Met deze techniek kunnen de kabels en leidingen met minder overlast voor de omgeving over een grote afstand en onder watergangen worden verlegd; er hoeft minder gegraven te worden. In de gestuurde boringen worden mantelbuizen aangebracht voor de diverse netbeheerders. Mantelbuizen zijn lege omhullende buizen waarin de diverse kabels en leidingen geplaatst worden om daarmee deze kabels en leidingen uit het werkgebied te halen.

Op deze manier hoeft de toekomstige aannemer tijdens de uitvoeringsfase bijna geen rekening te houden met de verlegging van kabels en leidingen.

Werkzaamheden

De verwachting is dat de werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen vanaf april 2021 plaatsvinden. Voorafgaand aan de werkzaamheden worden belanghebbenden geïnformeerd over de werkwijze, eventuele gevolgen en de planning.

Schematische weergave van de ondergrondse leidingtracés