Afgelopen maanden heeft de provincie vertegenwoordigers van diverse omgevingspartijen geïnformeerd over de stand van zaken met betrekking tot de Europaweg.

Martin Hogeboom, omgevingsmanager provincie Zuid-Holland: “In het gesprek met vertegenwoordigers van diverse ondernemersverenigingen ging het vooral over de bereikbaarheid gedurende de uitvoering van de werkzaamheden, een van de grootste uitdagingen voor het project. En over een optimale informatievoorziening richting de weggebruiker, bijvoorbeeld door inzet van slimme verkeersmanagementsystemen.” Ook heeft de provincie gesproken met vertegenwoordigers van diverse bewoners- en buurtverenigingen. Hogeboom: “Insteek was informeren over de stand van zaken en het delen van zorgpunten en suggesties, zodat de provincie – en straks de aannemer – hier zo goed als mogelijk op kan inspelen.”

Najaar 2019: algemene inloopbijeenkomst

In het najaar, als er meer duidelijk is over de toekomstige inrichting van de N206 Europaweg – Lammenschansplein en de planning, houden we een inloopbijeenkomst waarbij specialisten van de provincie aanwezig zullen zijn om vragen te beantwoorden. Iedereen is welkom.