Woon of werk je in de omge­ving van de Rijn­land­Rou­te bij de A4, A44 of N434? Doe dan mee met de omge­vings­en­quê­te!

Regel­ma­tig vra­gen wij omwo­nen­den en onder­ne­mers in de regio hoe zij de com­mu­ni­ca­tie over onze werk­zaam­he­den erva­ren en in wel­ke mate zij hin­der onder­vin­den. Invul­len van de vra­gen­lijst kan tot en met 15 mei a.s.

Alvast bedankt!

Vul de vra­gen­lijst in