Zater­dag­mid­dag, 10 decem­ber, orga­ni­seert Bos­ka­lis van 13.30 uur tot ± 15.30 uur een infor­ma­tie­ve pre­sen­ta­tie met rond­lei­ding over het werk van de N206 Tjal­ma­weg. Voor deze acti­vi­teit is nog een aan­tal plaat­sen vrij.

Wil je een kijk­je nemen op de bouw­plaats? Aan­mel­den kan tot vrij­dag 12.00 uur door een e-mail te stu­ren naar omgevingN206@​boskalis.​com. Let op: vol is vol! Kijk voor meer infor­ma­tie over de spel­re­gels en ande­re rond­lei­din­gen op de pagi­na con­tact met Bos­ka­lis.