N206 Euro­pa­weg2019-10-11T10:41:38+02:00

Natuur, bodem en ver­keers­stro­men in kaart bren­gen

20 mei 2019|N206 Euro­pa­weg, Over de Rijn­land­Rou­te|

Ter voor­be­rei­ding van de werk­zaam­he­den aan de ver­bre­ding van de N206 Euro­pa­weg / Lam­men­schans­plein en omge­ving vin­den bin­nen­kort diver­se onder­zoe­ken plaats van­af de Roo­se­velt­straat tot aan de aan­slui­ting met de A4. Naar ver­wach­ting start de uit­voe­ring van de ver­bre­ding in 2021.