Nieuws2019-08-08T12:10:55+02:00

Par­ti­ci­pa­tie­avond N206 Ir. G. Tjal­ma­weg

25 juli 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

Bos­ka­lis en de pro­vin­cie Zuid-Hol­land orga­ni­seer­den op 17 juli een eer­ste par­ti­ci­pa­tie­ses­sie voor de inrich­ting van de Parkstrook/snelfietspad en de tij­de­lij­ke ver­leg­ging van de Tjal­ma­weg. De avond was goed bezocht, zo’n 60 inwo­ners had­den zich aan­ge­meld om te luis­te­ren, mee te pra­ten en vra­gen te stel­len.

8 ont­wer­pers naar vol­gen­de fase prijs­vraag Wand­kunst Toren­vliet­brug

24 juli 2019|N206 Tjal­ma­weg, Alles|

In samen­wer­king met de gemeen­te Oegst­geest schreef de pro­vin­cie een open­ba­re prijs­vraag ‘Wand­kunst onder­door­gang Toren­vliet­brug Oegst­geest’ uit om een wand­kunst­werk te ont­wer­pen. Uit 63 inzen­din­gen selec­teer­de de jury onlangs 8 ont­wer­pers, die hun ont­werp mogen pre­sen­te­ren.

Nieuws­over­zicht

Zoek op onder­werp

Schrijf je in
voor onze
nieuws­brief

Blijf op de hoog­te van alle ont­wik­ke­lin­gen rond­om de Rijn­land­Rou­te en de bouw van de boor­tun­nel. Mis niets!