Don­der­dag 28 febru­a­ri zijn ’s avonds/’s nachts 2 toe­rit­ten naar de A4 rich­ting Den Haag afge­slo­ten. Het gaat om toe­rit 7 (Zoe­ter­wou­de Dorp) en 6a (Zoe­ter­wou­de Rijn­dijk van­af N11). De afslui­ting start om 21.00u en is om 05.00 uur weer afge­lo­pen. De avond/​nacht erna (vrij­dag 1 maart) is inge­pland als reser­ve, voor wan­neer de werk­zaam­he­den door bij­voor­beeld weers­om­stan­dig­he­den niet of niet geheel kun­nen wor­den uit­ge­voerd. De afslui­ting is nodig voor de aan­leg van een spe­ci­a­le bouw­af- en toe­rit, zodat werk­ver­keer straks direct van­af de A4 het werk­ter­rein kan oprij­den. Dat scheelt veel bouw­ver­keer op de omlig­gen­de wegen.

Ver­keer rich­ting Den Haag neemt bij toe­rit 7 en 6a de A4 in noor­de­lij­ke rich­ting (Amster­dam) en gaat er bij afrit 6 Hoog­ma­de af om de weg te ver­vol­gen op de A4 rich­ting Den Haag.