Deze week start Comol5 met de werk­zaam­he­den voor de aan­pas­sin­gen aan het Robert Boy­le via­duct in Lei­den. Daar­voor schuift op de A44 afrit 8 rich­ting Lei­den een klein stuk­je op. Op donderdagavond/​nacht 1 novem­ber tus­sen 21.00 en 5.00 uur en vrijdagavond/​nacht 2 novem­ber tus­sen 21.00 en 7.00 uur is afrit 8 (Leiden/​N206) rich­ting Den Haag afge­slo­ten. Ook wer­ken we woens­dag­nacht 7 en vrij­dag­nacht 9 novem­ber aan de weg. De afrit is dan ook afge­slo­ten voor verkeer.

Tij­dens de werk­zaam­he­den maakt het ver­keer gebruik van de gead­vi­seer­de omlei­dings­rou­te via de N448 naar de N447 rich­ting de N206 bij Leiden.

Op onder­staan­de lucht­fo­to is onder­aan het zand­pla­teau zicht­baar naast de hui­di­ge afrit 8. De afrit schuift een klein stuk­je op en komt op dit zand­pla­teau te lig­gen.