Van vrijdagavond 13 tot en met maandagochtend 16 september is de A44 tussen Wassenaar en Leiden afgesloten wegens regulier onderhoud door Rijkswaterstaat ter hoogte van Wassenaar. Wij maken voor de RijnlandRoute gebruik van deze afsluiting door in dat weekend ook werkzaamheden op de A44 uit te voeren. Dit heeft als voordeel dat er aan een stuk door en dus ook overdag kan worden gewerkt, in plaats van dat het werk (op een ander moment, bijvoorbeeld doordeweeks) alleen in de relatief korte nachten moet worden uitgevoerd.

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de A44 op het deel net voor de bouwafrit (gezien vanuit de richting Wassenaar). De werkzaamheden bestaan onder meer uit het wegfrezen en opnieuw aanbrengen van asfalt, grondwerk, rioleringswerk, het verwijderen en aanbrengen van geleiderail en het aanbrengen van de belijning. Dit gebeurt ter voorbereiding op het verleggen van de A44 voor de verdere bouw van knooppunt Ommedijk. Met name het wegfrezen van het asfalt en het aanbrengen van de geleiderail kan hoorbaar zijn in de omgeving, ook afhankelijk van de locatie en de windrichting.